15 Mar 2018

Zkrutné pružiny se vyrábějí mnoho

Submitted by addmean
Zkrutné pero je šroubovitou válcovou perem, které má nejméně jeden a půl činného závitu. Je kvalifikovaná uchopovat zevní síly působící v jejích rovinách svislých k ose vinutí působící krouticí moment ve smyslu stáčení nebo rozmotávání. Tyč je při činnosti zkrutného pera namáhán na ohnutí.


Zkrutné pružiny
Author: tony_duell
Source: http://www.flickr.com
Zkrutné pružiny vinuté se mnohdy uživa jako nával aretační záchytky zahrazujicí zpětný chod. Zkrutných per uživáme na přiklád v ručních brzdách automobilů. Zkrutné pružiny upotřebují se široce k uvolňování rotační energie nebo k udržování náporu na krátký distance.

V pružině musí být zaručený ucházejicí prostor, aby pero výborně pracovalo. Zkrutné pera měly by být použité ve směru, ve kterém jsou vinuty závity. Většina pružin zkrutných má obvyklé zakončení, ale není to pravidlo. Pružinarny vyrábějí pružiny podle potřeby zákazníka dle dodaných rozměrů, nákresů nebo vzorků. Zkrutné pružiny jsou využíváne v mnoha oborů.

Zkrutné pružiny (Vanel prodává zkrutné pružiny) neboli též torzní pera akumulují mechanickou silu v moment síly, který je přímo úměrný zkrutu. Zkrutné pružiny se produkuje hlavně z kovových či pryžových drátů, pásů nebo tyčí, zkrutné pera pro jemnější užití se vyrábějí z materiálů jako je například hedvábí, skelná nebo křemenná vlákna.

Zkrutné pružiny se produkuje ve dvou základních uskutečnnění a to buď s přiléhajícími závity eventualně s vůlí mezi závity. Pro nehybný pružiny se přednostně upotřebují pera se závity přiléhavými. U těchto pružin avšak dochází při pracovní činností k oboustrannému mnutí mezi závity, což může vyvolat smenšení životnosti pera. Mimo to přiléhající závity obyčejně brání bezvadnému okuličkování pera. Z toho důvodu jsou pro opakujicí se zatížení upotřebováne pružiny vinuté s vůlí mezi závity.

Tento žánr per je upotřebovaný v různých předmětech. Jsou to na přiklád všeho druhů dopravní prostředky, mašiny a stroje. Pera zkrutné můžeme nalezt také na přiklád u garážových vrat, kde plni významnou funkce. Zajímavé je to, že použiva se jejích také v kuchyní, myslíme tady o pružinách, kterými můžeme uzavřet speciální týp sklenic.

Využití zkrutných per, identicky jako využití per vůbec, je časté a můžeme garantovat, že skoro každá věc, kterou použivaté má něco společného s pružinámi.