11 Jul 2018

Tak dlouze něco objevujeme, až to nakonec vyhledáme.

Submitted by addmean
Za sedmero řekami a sedmero horami jsme nalezli to, co jsme vyhledávali už hezky dlouho a přitom jsme to měli před nosem. Hledáme různorodé předměty tam, kde si myslíme, že budou, a nehledáme na místech, kde se vyskytují nejvíce.
plochý
Author: Lukasz Badura
Source: http://www.flickr.com
Hodně krát dochází k tomu, že držíme myšlenku, ale ne dočista správně víme jakou.Přemýšlíme jak co vykonat, ale ustavičně nám nic nepřichází na mysl. Není ku věci, užít věci, jaké nám jsou po ruce. Především zrovna tyto předměty jsou nejlepší a nejoriginálnější pro většinu kdo je uvidí. Inspirace se někdy obtížně nachází. Ačkoli ji máme zcela před očima, často nám odchází a nemusíme ji už objevit. V případě, že nás něco nadchlo, pokud to nemůžeme udělat neprodleně, poznačme si to do sešitků, abychom si to vybavili v nejbližších hodinách. Inspirace je něčím neobyčejným - Oni mi ušetřil inspiraci. A proto, v případě, že nás něco zaujalo, bylo by ztrátou, kdybychom to nepoužili. Zpravidla všechno využíváme od osob, co tomu rozumí. No jo, ale i oni musí z nějakého zdroje brát idei. Jedině i obvyklé písmeno A smí být ideálním nástrojem pro dokonalé dílo. Její organizace je tak vytvořená, že se dá produkovat neobvyklé předměty. Toužíme být osobitý a perfektní, tak kráčíme do různorodých krajin a objevujeme inspiraci tam. Až poté, co ji již najdeme a vracíme se domů, opakovaně si uvědomíme, že to co jsme si přinesli, jsme už dávno drželi na rukou. Písmenko A jde dát vzhůru nohama i vleže a též roztřídit na díly. Držíme v rukou více způsobu, než si myslíme. Inspirací nám může být i dětské cvičiště. Hračky, jaké tam jsou a jak jsou utvořené. Připomínají labyrint objektů, jaké znázorňují pavučinu. Jinou možností je vrchol listnatých stromů. Na jaře, a hlavně když květy jsou už rozkvetlé, formuje ojedinělou dekoraci.
Všechno kolem toho, nám umožňuje se více vcítit do přírodních myšlenek, zásluhou jakých naše pustá mysl, zůstane zaplněná krásnými motivy - Všude okolo nás se nachází hodně objektu, které by se mohly umístit do našich místnosti. Jenom musíme pouvažovat jak a kde, by se daly využít.
Tags: