15 May 2018

Tážné pružiny jsou v válcovým tvaru

Submitted by addmean
Bezmála všichní lide, kdy mají něco řict o perech jistě budou mluvit o perech tlačných. Je to naší úvodní sdružování z pružinami. Vynika to z toho, že je to nejpopularnější druh per. Meně přistupnější jsou tažné pružiny.


Tážné pružiny (tážné pružiny z Vanel) mají válcový tvar s kruhovým průřezem a v rozmezí pružinových závit je minimální vzdálenost, aby se mohla délka pružiny prodloužit. Jejích úlohou je nahromadit v sobě energii, kterou v konkrétní čase znovu vydají. Dost závažné je rovněž tišení nárazy a chvění, zachovávaní klidů některých strojních celků a napomáhavaní jejich snazšímu panovaní a také garantovaní stálou přítlačnou sílu anebo zpětný ruch.

Tažné pružiny ve strojích
Author: mpclemens
Source: http://www.flickr.com
Obvyklé chování pružiny je takové, že pero působí úměrnou rozměrů její výchylení z klidové umístění a ve směru proti této výchylce. Nejjednodušší je napsat, že pružina je přístroj využívaný k zachycení a hromadění sil, tlumení rázů a zachvívání.

Najčastějí tažné pružiny mohli bychom najít v všelijakého typu dopravních prostředkách. Jestli odemknete kapotu svého automobilu spěšně uvidíte pár per, diky kterým Váš vůz může dobře fungovat. Zajímavé je to, že tažné pružiny jsou velice podstatné též na příklad ve dveřích, a myslíme tu o specialním typě dveří, tzn. o garážových vratách. Je to hodně pozoruhodný přiklad použití takových pružin, protože tažné pružiny tvoří celou strukturu.

Pera jsou umístěné vertikálně a okolo celého křídla garážových dveří a tím také vytváří nutnou protiváhu pro lehké a nezátěžové vedení. Tyto tažné pružiny pracují díky prostému mechanismu kladek. Jestli vrata jsou zavřené pera tažné jsou maximálně napnuté. Obyčejně pera tažné v garážových vratách jsou dimenzovanány na fungování kolem 15 tisíc cyklů, a to označuje kolem 10 let provozu. Je to jen jedná z spousta věcí, které používají per tažných. Jsou one poněkud míň známé pro normálního člověka, ale lidé, kteří mají zaujetí o techniku jasně budou vědět jak vypadají a kde se použiva takových pružin.

Identický jak v případě per tlačných měli byste naležítě starat se o kondice pružin tažných. Nejdůležitější je použivaní mazacího oleje. Ochrání to pera před rezivěním a díky tomu budete mohli dlouho a dobře jí použivát.